Mocotech B.V. nieuwste deelnemer leerwerkplein (LWP) Middelsee

woensdag 22 juni 2016

Mocotech B.V., gespecialiseerd in het plaatsen van windturbines, is het nieuwste bedrijf dat zich bij het leerwerkplein (LWP) van Campus Middelsee gevoegd heeft. Mocotech verstrekt als regionaal bedrijf informatie over haar organisatie aan de jongeren.

Leerwerkplein (LWP)

In Campus Middelsee in Sint Annaparochie wordt onderwijs aangeboden voor leerlingen in het vmbo en in de onderbouw havo en vwo. Het innovatieve LWP is een onderdeel van de Campus en een gezamenlijk initiatief van scholen CSG Ulbe van Houten, CSG Comenius en De Foorakker (OSG Piter Jelles) en het bedrijfsleven, waarbij het leren en werken in de eigen regio wordt gestimuleerd. Het LWP heeft als doel bedrijven, verenigingen, instellingen en jongeren uit de gemeenten het Bildt, Menameradiel, Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel dichter bij elkaar te brengen.

Een beter baanperspectief

De achterliggende gedachte van het LWP is dat leerlingen na afronding van hun opleiding in hun eigen regio aan de slag kunnen. De komende jaren stijgt de vraag naar nieuwe medewerkers met de benodigde basiskennis en ervaring. Om aan die vraag te voldoen, gaan de scholen en de regionale ondernemers samen het onderwijsprogramma met lessen en stages verzorgen. De kennis en vaardigheden die de leerlingen hier leren, worden door de samenwerking met bedrijven en instellingen direct toegepast in de regio. Bedrijven zijn op deze manier verzekerd van goed opgeleide werknemers en jongeren van een beter baanperspectief.

Wilt u als bedrijf, instelling of vereniging uit de regio ook deelnemen? Dat kan nog steeds. Meer informatie over het initiatief vindt u op de website van Leerwerkplein Middelsee.

Mocotech services

Van assemblage, montage en demontage tot onderhoud en storingen, op elke vraag hebben wij een antwoord; Mocotech bv.. ondernemend, energiek en betrouwbaar ! Maak kennis met onze services.